Monipuolista johtamiskokemusta eri johtamisen tasoilla

Johtamiskokemus:

* Palvelualuejohtaja, 2009-2014, Vaasan kaupunki

* Hoitotyön johtaja, 2004-2008, Teuvan kunta ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

* Palvelutalon johtaja, 1998-2000, Turku

* Osastonhoitaja, 1990-1996, Turun kaupunki

Työkokemus opetus- ja tutkimustehtävissä:

* Terveysalan johtamisen yliopettaja 1.8.2014 alkaen Tampereen ammattikorkeakoulu

* Yliopettaja 2008-2009, Vaasan ammattikorkeakoulu

* Yliopistonlehtori 2001-2003, Vaasan yliopisto

* Assistentti, 1997-1998, Vaasan yliopisto

Tutkinnot ja koulutukset

* Hallintotietieden tohtori,Vaasan yo

* Erikoissairaanhoitajan tutkinto (1)sisätaudit, lisäaine kirurgia, 2) aikuisen psykiatrinen hoitotyö ja kuntoutus)

* Sairaanhoitajan tutkinto 1985

Koulutukset

* Työnohjaajan koulutus (STOry)

* Opettajan pedagoginen pätevyys (35 ov)

* Aikuisen psykiatrinen hoitotyö ja kuntoutus -erikoistumisopinnot (20 ov)

* Dementiatyön kehittäminen erikoistumisopinnot (18 ov)

* Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot

* Laatupäällikkökoulutus (10 ov)