Uudempia oppikirjoja johtamisen teemoista

Laaksonen, H. Ollila, S. (toim.) 2022. Henkilöstöjohtamisen moninaisuus, ajateltua, koettua, tutkittua. Helsinki: Oppian.

Laaksonen, H, Laitinen, H & Hiilamo, H. (toim.)(2020) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki: SanomaPro.

Laaksonen, H. & Salin, S. (toim.) (2019). Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Helsinki: Oppian.

Laaksonen, H. (toim.) (2018). Työnilolla! – dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tampere.

Laaksonen, H., & Ollila, S. (2017). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Olen Suomen tietokirjoilijat ry:n jäsen ja asiantuntijarekisterissä (https://www.suomentietokirjailijat.fi)

Jaa tämä sivu