Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia.

Työnohjauksessa tulkitaan ja jäsennellään kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita, jotka liittyvät omaan työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin työyhteisössä.

Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu ja oppiminen, jossa keskeisenä työvälineenä ovat ajattelu ja vuorovaikutus.

Tuen ja kannustan sinua tässä kasvu- ja oppimisporsessissa, mutta myös haastan sinua omien mielen mallien avoimeen tarkasteluun ja reflektointiin.

Hannele

Linkedin

Jaa tämä sivu