Oma työnohjauksen filosofiani pohjautuu  valmentavaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työnohjaukseen.

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmätyönohjauksessa, johon osallituu esimerkiksi esihenkilöitä tai työntekijöitä eri yksiköistä, keskitytään kunkin ohjattavan ammatilliseen kehittymiseen, yhteiseen dialogiin ja reflektioon sekä samalla vertaisilta oppimiseen. 

Työnohjauksessa käsitellään mm. voimavaroja, työssä suoriutumista ja työkykyisyyden edistämistä, ammatti-identiteettiä ja työrooleja, kokemuksia ja tunteita, työelämätaitoja ja itseymmärryksen lisäämistä, sekä työpaikan vuorovaikutussuhteita ja niiden kehittämistä..


Jaa tämä sivu